Systemy zarządzania organizacją

Rydwany chaosu czy wagon mnichów buddyjskich? To Ty decydujesz, w jakim stylu zarządzana jest Twoja organizacja. BizzThink powstała z myślą o spokoju (Twoim i Twoich pracowników) oraz pełnej synergii (wiemy – modne słowo) wszystkich aktywności w organizacji.

Vision and Strategy
Your company should focus activities around four key perspectives.
Finanse

Finanse

Chcesz odnieść sukces finansowy? Czy zatem wiesz, jak firmę, którą zarządzasz, powinni postrzegać udziałowcy lub właściciele, aby uznano, że odniosłeś sukces finansowy? Pozwól, że pokażemy Ci dokładnie, co masz zrobić, aby tak właśnie było.

Procesy

Procesy

Zadowolenie klientów i właścicieli firmy jest najważniejsze! Jakie zatem procesy i procedury wewnętrzne musisz udoskonalić, aby uznali Cię oni za geniusza? My to wiemy i z przyjemnością podzielimy się z Tobą tą wiedzą.

Rozwój

Rozwój

Elastyczność to w nowocześnie zarządzanych organizacjach warunek sukcesu i rozwoju. Pomożemy Ci stworzyć lub udoskonalić zdolność do zmian, rozwoju i poprawy efektywności, aby zrealizować wizję Twojej organizacji.

Klienci

Klienci

Zadaj sobie pytanie: „Czy wiem, jak moją firmę powinni postrzegać klienci, abym mógł zrealizować jej misję?”. Jeżeli nie wiesz, pomożemy Ci, przygotowując dokładne wytyczne ukierunkowane na osiągnięcie dokładnie tego celu.

Strategiczna karta wyników

Naszym zdaniem najlepszy system do zarządzania organizacją jaki kiedykolwiek wymyślono. Ukierunkowuje całą organizację na realizację wizji, misji i strategii, osiąga się dzięki niej efekt synergii.

 • Status:
 • zły
 • akceptowalny
 • dobry

Perspektywa klienta

To prawie tak, jakbyśmy czytali klientom w myślach.

Kwestie finansowe

Strategiczne zarządzanie finansami to gwarancja spokoju.

Procesy

Organizacja i porządek to oszczędność czasu i pieniędzy.

Perspektywa rozwoju

Praca ze świadomością rozwoju to wspaniałe uczucie.

How do we work

Professionally, but flexibly. Securely, but creatively. Briefly speaking, we work smartly.

Przeprowadzenie audytu

Po pierwsze audyt – sprawdzamy, co i jak działa w Twojej organizacji.

Następnie wyciągamy wnioski, którymi się zTobą dzielimy. Prosto, jasno, zrozumiale – i zawsze z uwzględnieniem Twoich indywidualnych potrzeb.

Co robimy na tym etapie?

 • Przeprowadzamy szkolenie wstępne, by krótko pokazać, o co chodzi w systemie BSC.
 • Analizujemy i doprecyzowujemy wizję, misję i strategię (jeżeli ich nie ma, to przed wdrożeniem systemu je tworzymy).
 • Badamy cele strategiczne.
 • Sprawdzamy kluczowe procesy i produkty.
 • Prześwietlamy strukturę organizacyjną.
 • Określamy potencjał strategiczny, w tym KPI (Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki, obszary efektywności), KLP(Key Leverage Points – kluczowe kierunki rozwoju), BI (Business Implications – kluczowe obszary poprawy).
 • Analizujemy istniejące systemy zarządzania.
 • Sprawdzamy inne obszary – zależnie od specyfiki firmy, która zamierza wdrożyć system BSC.

Opracowanie koncepcji

Następnie tworzymy koncepcję zarządzania w organizacji – teoretyczną i praktyczną.

Nie tworzymy jej jednak sami. Chcesz najlepszych efektów? Przygotuj się na ścisłą współpracę z nami. A co nas dodatkowo wyróżnia? Specjalizujemy się w systemie Balanced Scorecard – strategicznej karcie wyników.

Co robimy na tym etapie?

 • Adaptujemy wizję, misję i strategię na potrzeby systemu BSC.
 • Tworzymy mapę kluczowych działalności i procesów.
 • Opracowujemy mapę strategii.
 • Komunikujemy i weryfikujemy całość z menedżerami, ankietujemy.
 • Przypisujemy lub tworzymy założenia, cele i mierniki efektów inicjatyw.
 • Bierzemy przy tym pod uwagę różne konteksty: kwestie finansowe, perspektywę klienta, procesy, nauczanie i rozwój.
 • Weryfikujemy kosztochłonność pozyskiwania danych.
 • Z tych wszystkich elementów tworzymy wstępną koncepcję systemu BSC skrojoną do Twoich potrzeb.

Testy i modyfikacje

Wymyślone? No to zaczynamy fazę testów.

Testujemy i modyfikujemy system zarządzania w organizacji tak długo, aż w końcu wszyscy będziemy zadowoleni.

Co robimy na tym etapie?

 • Testujemy wstępną koncepcję systemu BSC.
 • Badamy spójność i logikę systemu.
 • Sprawdzamy, jak system współpracuje z innymi podpiętymi systemami (np. ISO, ABM, ABB, JIT, TQM, ABC, VBM, Kaizen, 5S itp.).
 • Prezentujemy efekty naszych prac kierownictwu – słuchamy uwag menedżerów.
 • Wprowadzamy poprawki.
 • Sprawdzamy, jak system działa jako mechanizm kompleksowy.
 • Dobieramy rozwiązanie informatyczne.

Wdrożenie systemu

No i wdrażamy – jednak nie oznacza to pożegnania.

Będziemy monitorowali wdrożony system i zawsze odbierzemy telefon od Ciebie.

Co robimy na tym etapie?

 • Tworzymy pulpit menedżerski.
 • Prezentujemy rezultaty wdrożenia systemu.
 • Przygotowujemy raport z działania systemu.
 • Wspieramy użytkowników i kadrę zarządzającą przy korzystaniu z systemu.
 • Pokazujemy możliwości rozwoju i kaskadowania systemu.

Are you interested in our services?

If you have an interesting project but lack the resources to make it a reality, we are there to help you.
Strategic Partner
dr Mariusz Kruczek
Head of Systems
Implementation Management Organization
Contact us
term papersessay writing service