BIZZTHINK

POL

Analiza strategiczna - ankieta nr 1

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej 1 etapu analizy SWOT/TOWS dla about __ad. W celu uruchomienia ankiety prosimy kliknąć poniższy przycisk.

ENG

Strategic analysis - Survey No. 1

Please fill in the 1st stage of the SWOT/TOWS analysis for Invento. To start the survey, please click on the button below.

term papersessay writing service